Apteka „Pod Złotym Lwem” na Starym Rynku w Poznaniu łączy cztery wieki tradycji farmaceutycznego kunsztu. Początkowo mieściła się przy ul. Wielkiej.

Właściciele już od okresu międzywojennego powołują się na przywilej Króla Zygmunta Augusta z 1564 roku, potwierdzany czterokrotnie przez kolejnych władców. Wyznaczał on zasadę handlu ówczesnych aptek środkami leczniczymi. Właścicielami apteki było m. in. małżeństwo Eleonory i Augusta Kolskich, jednych z fundatorów Bazaru. W czasie rozbiorów apteka była ostoją polskości. W budynku aptecznym mieszkał przez pewien czas po ukończeniu studiów medycznych Karol Marcinkowski – ceniony lekarz i oddany społecznik, który później po śmierci aptekarza Kolskiego mieszkał cały czas w domu Eleonory Kolskiej na ul. Podgórnej.

W historii Apteki „Pod Złotym Lwem” właścicielami apteki byli także aptekarze pochodzenia greckiego, żydowskiego, i niemieckiego. W polskie ręce apteka trafiła ponownie w 1896 roku, odkupiona przez Józefa Jasińskiego. Aptekarz Józef Jasiński w czasie powstania wielkopolskiego był desygnowany przez Komisariat Rady Ludowej na decernenta do spraw aptekarskich. Był inicjatorem powołania studiów farmaceutycznych na nowopowstałym Uniwersytecie Poznańskim. Od 1918 r. apteka należała do Klary i Mariana Dalskich. W czasie powstania wielkopolskiego 1918/1919 r. na Ratuszu poznańskim został zawieszony sztandar polski, pochodzący z ich domu.

Obecni właściciele Apteki „Pod Złotym Lwem” Konstancja i Jan Majewscy kierują nią z wielkim zaangażowaniem. Swą działalnością zawodową i społeczną nawiązują do zacnych tradycji społecznikowskich dziewiętnastowiecznego Poznania, wspomagając różnorodne przedsięwzięcia kulturalne miasta i organizacji społecznych.

Konstancja Majewska  dzięki  bogatej wiedzy homeopatycznej i  wieloletniemu doświadczeniu oferuje pacjentom szeroko zakrojoną opiekę farmaceutyczną.

Od 2005 roku do grona właścicieli dołączyła córka Państwa Majewskich Anna Maria Kielak, która łącząc swoją botaniczną pasję, jako mgr farmacji i biologii służy pacjentom swoją widzą z zakresu ziołolecznictwa i homeopatii.

W plebiscycie „Głosu Wielkopolskiego” Eskulap 2013, „Apteka Pod Złotym Lwem” zajęła zaszczytne drugie miejsce najsympatyczniejszej apteki w Wielkopolsce.

Dwie najstarsze apteki w Poznaniu

Średniowiecze to dynamiczny okres rozwoju gospodarczego miasta Poznania. Książęta wielkopolscy Bolesław i Przemysł, lokując je na prawie magdeburskim, na lewym brzegu Warty, zdecydowali o urbium.

Przeczytaj całość

Udział aptekarzy w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 r.

Powstanie Wielkopolskie 1918/1919, jedno z największych wydarzeń w dziejach najnowszych Polski i regionu posiada  bogatą literaturę. Obejmuje ona nieomal całokształt problemu, to znaczy genezę powstania, jego przebieg, znaczenie i skutki.

Przeczytaj całość

Zaginiony zielnik Elizy Orzeszkowej

Eliza Orzeszkowa polska powieściopisarka doby pozytywizmu, swoje długie wakacyjne miesiące spędzała na wędrówkach po wsiach okolic Grodna. Podczas tych wędrówek prowadziła rozmowy ze szlachtą, jak i chłopstwem. Uzyskane obserwacje przyczyniły się do powstania jednej z najbardziej znanych jej powieści Nad Niemnem.

Przeczytaj całość

Historyczne oblicze Apteki Pod Złotym Lwem

W dniu 27 grudnia 2008 r. odbyły się obchody 90. rocznicy wybuchu powstania. Centralne uroczystości  zorganizowano w Poznaniu pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich z udziałem Lecha Kaczyńskiego, prezydenta RP oraz Donalda Tuska, premiera rządu. Złożono też wieńce i kwiaty w miejscach, upamiętniających zwycięski zryw Wielkopolan.

Przeczytaj całość