Menu

Tel.61-852-30-24      Czynności apteki od poniedziałku do piątku 8-22, w sobotę 9-18, w niedzielę 10-18.       

«

Historia Apteki

Apteka "Pod Złotym Lwem" na Starym Rynku w Poznaniu łączy cztery wieki tradycji farmaceutycznego kunsztu. Początkowo mieściła się przy ul. Wielkiej.

Właściciele już od okresu międzywojennego powołują się na przywilej Króla Zygmunta Augusta z 1564 roku, potwierdzany czterokrotnie przez kolejnych władców. Wyznaczał on zasadę handlu ówczesnych aptek środkami leczniczymi. Właścicielami apteki było m. in. małżeństwo Eleonory i Augusta Kolskich, jednych z fundatorów Bazaru. W czasie rozbiorów apteka była ostoją polskości. W budynku aptecznym mieszkał przez pewien czas po ukończeniu studiów medycznych Karol Marcinkowski - ceniony lekarz i oddany społecznik, który później po śmierci aptekarza Kolskiego mieszkał cały czas w domu Eleonory Kolskiej na ul. Podgórnej.

W historii Apteki "Pod Złotym Lwem" właścicielami apteki byli także aptekarze pochodzenia greckiego, żydowskiego, i niemieckiego. W polskie ręce apteka trafiła ponownie w 1896 roku, odkupiona przez Józefa Jasińskiego. Aptekarz Józef Jasiński w czasie powstania wielkopolskiego był desygnowany przez Komisariat Rady Ludowej na decernenta do spraw aptekarskich. Był inicjatorem powołania studiów farmaceutycznych na nowopowstałym Uniwersytecie Poznańskim. Od 1918 r. apteka należała do Klary i Mariana Dalskich. W czasie powstania wielkopolskiego 1918/1919 r. na Ratuszu poznańskim został zawieszony sztandar polski, pochodzący z ich domu.

Obecni właściciele Apteki "Pod Złotym Lwem" Konstancja i Jan Majewscy kierują nią z wielkim zaangażowaniem. Swą działalnością zawodową i społeczną nawiązują do zacnych tradycji społecznikowskich dziewiętnastowiecznego Poznania, wspomagając różnorodne przedsięwzięcia kulturalne miasta i organizacji społecznych.