Co należy wiedzieć o recepcie?

Recepta jest dokumentem, który informuje aptekarza przez lekarza o lekach jakie mają być zaordynowane konkretnemu pacjentowi, a zarazem upoważnia do zniżki zgodnie z prawem jaka danemu pacjentowi się przynależy.

Recepta na lek refundowany musi być wystawiona na blankiecie obecnie obowiązującym, wypisana czytelnie.

Dane pacjenta muszą zawierać adres, wraz z podaniem pełnej nazwy miejscowości i peselem.

Dla osób 75+ nie wystarczy podanie tylko peselu, aby uzyskał należne mu zniżki lekarz musi zapisać w odpowiednim miejscu recepty symbol S (senior).

Na jednej recepcie może być wypisanych maksymalnie pięć leków.

Nie dotyczy to leków psychotropowych i silnie działających oraz leków recepturowych do wykonania w aptece. W takim wypadku na recepcie musi znajdować się tylko ten jeden lek.

Lekarz może wypisać na jednej recepcie preparat na 120 dni kuracji, zgodnie z podanym dawkowaniem.

Jeżeli dawka leku przekracza maksymalną  dawkę dobową lekarz musi odpowiednio to zaznaczyć na recepcie i potwierdzić pieczątką i podpisem.

Lekarz może wystawić kilka recept na kolejne okresy terapii, wtedy zaznacza na recepcie od kiedy ma być realizowana dana recepta. Kolejne recepty mogą być na kolejne miesiące lub w wyjątkowej sytuacji trzy recepty na 120 dni terapii każda.

Gdy na recepcie nie podano dawkowania aptekarz może wydać dwa najmniejsze refundowane leki o tym stężeniu.

Gdy lekarz nie zaznaczył dawki leku aptekarz może podać najniższą dawkę danego leku.

Ważność recepty:

  • 30 dni od daty jej wystawienia. Termin realizacji jest liczony od naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”;
  • 7 dni w przypadku recepty na antybiotyki. Gdy antybiotyk ma postać maści obowiązuje termin 30-dniowy,
  • 90 dni na preparaty immunologiczne, wytwarzane dla pacjenta ,
  • 120 dni na leki sprowadzane w ramach importu docelowego,

Jeśli recepta jest przeterminowana, może poprawić ją tylko i wyłącznie lekarz, który ją wystawił, potwierdzając ją swoją pieczątką i podpisem.

Na leki antykoncepcyjne można wystawić jedną receptę na kolejne 6 miesięcy.

Pacjentka może poszczególne dawki kupować co miesiąc na podstawie odpisu recepty w aptece, w której znajduje się oryginał.

Recepta farmaceutyczna – w bardzo wyjątkowych sytuacjach zagrożenia życia magister farmacji może wydać jedną sztukę stosowanego przez pacjenta leku na receptę farmaceutyczną. Nie dotyczy to leków antykoncepcyjnych, antybiotyków, leków psychotropowych, odurzających.

Recepta musi zawierać aktualny nr telefonu do przychodni lub lekarza.