Z pamiętnika Apteki

Artykuł, który ukazał się w Czasopiśmie Aptekarskim Nr 2(182) 2009.