Dr farm. Jan Majewski – aptekarz o wielu pasjach.

Zapraszamy do lektury najnowszego artykułu opowiadającego o pasjach dr n. farm. Jana Majewskiego, obecnego współwłaściciela naszej apteki, twórcy Muzeum Farmacji w Poznaniu, członka Mię­dzynarodowej Akademii Historii Farmacji (Akademie Internationale d’Histoire de la Pharmacie), wieloletniego przewodniczącego Zespołu Sekcji Historii Farmacji PTFarm, mecenasa poetów, człowieka wielu pasji i inspiratora dla innych.

Artykuł ukazał się w APTEKARZU POLSKIM Piśmie Naczelnej Izby Aptekarskiej Nr 140 (118e) kwiecień 2018 autorstwem dr n.farm. Katarzyny Hanisz. http://www.aptekarzpolski.pl/2018/05/farmaceuci-i-ich-pasje/

Dr farm. Jan Majewski – aptekarz o wielu pasjach.

 

Spotykamy w naszym środowisku osoby nieprzeciętne, nie tylko ze względu na ogromną wiedzę i doświadczenie zawodowe, ale też z powodu wielu innych zaintere­sowań oraz życiowych pasji. Są wśród nich „Anioły Farmacji”, uznani i cenieni społecznicy, szanowani mistrzowie i nauczyciele. Są też farmaceuci, którzy pracę zawodową umiejętnie łączą z zainteresowaniami badawczymi albo aktywnie uczestniczą w tworzeniu i upowszechnianiu kultury. Niektórzy z nich potrafią skupiać wokół swoich idei innych i „zapalać” ich swoimi pasjami. Każda z tych osób z osobna i wszystkie razem stanowią przykład dla pozostałych członków zawodu i tym samym kształtują oblicze współczesnego farmaceuty.